USA: "Elizabeth Holms"oo miliyaderjo mo duuɓi 37 fawaama kaso sabu kansugol kaalisi

Amerik:  "Elizabeth Holms" oo debbo mo duuɓi 37 fawaama kaso saabu kansugol mo heɓa kaalisi ɗuuɗuɗi e hoore janfa. Elizabeth Holms ko miliyaderjo fodunooɗo sincugol ko waylata aduna on ka hella cellal. Jantoore Ceerno Modummba

"Elizabeth Holmes" sincuɗo Theranos
"Elizabeth Holmes" sincuɗo Theranos GETTY/AFP/File