បទយកការណ៍

ទិវាជាតិអំណានឆ្នាំនេះមានទស្សនីយភាពច្រើនដើម្បីជំរុញវប្បធម៌អាន ក្នុងបរិយាកាសរីករាយ

សំឡេង ០៧:៥២
ទិវាជាតិអំណានកាលពីពេលកន្លងទៅនេះ
ទិវាជាតិអំណានកាលពីពេលកន្លងទៅនេះ © Navin/RFI

វេទិកា​ជាតិ​អំណាន​លើក​ទី៥​នឹង​រៀប​ចំ​ធ្វើ​នៅ​ថ្ងៃទី១១មីនា​ខាង​មុខ​នេះ​នៅ​សាលា​តិច​ណូ​។ ដើម្បី​ទាក់​ទាញ​ឲ្យ​មាន​ការ​ចូល​រួម​បាន​ច្រើន​ពិសេស​ការ​បំផុស​នូវ​វប្បធម៌​អាន​ដល់​កុមារ​និង​យុវ​ជន ក្រសួង​អប់រំ​យុវ​ជន នឹង​បង្កើន​ទសស្សនីយ​ភាព​ជា​ច្រើន​ក្នុង​ទិវា​ជាតិ​អំណាន មិន​ឲ្យ​មាន​តែ​ការ​តំាង​ពិព័រណ៍​សៀវ​ភៅ​ជាង​១០០​ស្តង់​នោះ​ឡើយ​។ បទ​បង្ហាញ​ពី​អាន សួន​អំណាន ល្បែង​កម្សាន្ត ការ​ប្រគំ​តន្រ្តី ប្រឡង​ស្មូត តែង​កំណាព្យ សុទ្ធ​សឹង​ជា​ទស្សនីយភាព​គួរ​ឲ្យ​ទាក់​ទាញ ក្នុង​ថ្ងៃ​ប្រារព្ធ​ទិវា​ជាតិ​អំណាន​។—