បទយកការណ៍

លោកហុកដានី៖ ភោជនីយដ្ឋាន​អង្គរវត្ត​នៅប៊ែរឡាំង ជា​បង្អួច​សម្រាប់​បង្ហាញ​វប្បធម៌​កម្ពុជា​ទៅ​ជន​បរទេស

សំឡេង ០៩:២៤
ភោជនីយដ្ឋាន​ខ្មែរ ឈ្មោះ អង្គរវត្ត​ នៅទីក្រុង​ប៊ែរឡាំង
ភោជនីយដ្ឋាន​ខ្មែរ ឈ្មោះ អង្គរវត្ត​ នៅទីក្រុង​ប៊ែរឡាំង ©Chheang Bopha

នៅក្នុងនាទីបទយកការណ៍ នៅថ្ងៃសុក្រ​នេះ ឈាងបុប្ផា សូមណែនាំលោកអ្នកនាងឲ្យបានស្គាល់ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានខ្មែរម្នាក់ នៅទីក្រុងប៊ែរឡាំង។ លោកមកហើយ។ ដើម្បីចង់ដឹងថា តើភោជនីយដ្ឋានអង្គរវត្តមានលក្ខណៈពិសេសគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់ យ៉ាងណាខ្លះ យើងស្តាប់បទយកការណ៍របស់ឈាង បុប្ផា។