បទយកការណ៍

នារីខ្មែរនៅក្នុងសៀកបារាំង

សំឡេង ១០:០៧
អ៊ុង វល័ក្ខហាត់សម នៅមុន ការសំដែងនៅរោង​ល្ខោននៅ​Argenteuil ជាយក្រុង​ប៉ារីស សម្រាប់​រឿង Fractal
អ៊ុង វល័ក្ខហាត់សម នៅមុន ការសំដែងនៅរោង​ល្ខោននៅ​Argenteuil ជាយក្រុង​ប៉ារីស សម្រាប់​រឿង Fractal ©Chheang Bopha

ជនជាតិខ្មែរមានមុខនៅក្នុងក្រុមសៀកបារាំង។ នេះជាលទ្ធផលនៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលរបស់អង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈ នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង។ នៅក្នុងចំណោមយុវជនខ្មែរដែលបានទៅហាត់រៀនសៀកបន្ត នៅប្រទេសបារាំង មានផងដែរ កញ្ញា អ៊ុង វល័ក្ខ។ កំពុងបម្រើការឲ្យក្រុមសៀក ដល់ទៅ ២ ដែលមានទីតាំង នៅខេត្តម៉ាកសី ភាគខាងត្បូងប្រទេសបារាំង អ៊ុង វល័ក្ខជាប់រវល់ នឹងការសំដែង ដែលមានមិនតិចជាង ២០០ ទេ ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ឈាង បុប្ផា បានជួបសម្ភាសន៍ កញ្ញាអ៊ុង វល័ក្ខ នៅពេលនាង និងក្រុមសៀកទៅសំដែង សម្រាប់សិស្សសាលា មួយ នៅអាហ្សង់ទើយ ជាយក្រុងប៉ារីស។