បទយកការណ៍

យុទ្ធនាការ «​ផ្ទះ​១​អំពូល​១​» របស់​អភិបាល​ស្រុក​បន្ទាយ​ស្រី ទទួល​បាន​ការ​ស្វាគមន៍​ពី​អ្នក​ភូមិ​ព្រះ​ដាក់​

សំឡេង ០៨:១៦
យុទ្ធនាការ «ផ្ទះ១អំពូល១» របស់អភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រី ទទួលបានការស្វាគមន៍ពីអ្នកភូមិព្រះដាក់។
យុទ្ធនាការ «ផ្ទះ១អំពូល១» របស់អភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រី ទទួលបានការស្វាគមន៍ពីអ្នកភូមិព្រះដាក់។ @RFI

យុទ្ធនាការ​ «ផ្ទះ១អំពូល១» ដែល​ជា​ដំណាក់​កាល​សាកល្បង​របស់​អភិបាល​ស្រុក​បន្ទាយ​ស្រី ក្នុង​ខេត្ត​សៀមរាប ដើម្បីប្រែក្លាយ​ភូមិជនបទមួយ​នេះ ជាភូមិ​គំរូ ហាក់ដូចជាទទួលបានការ​ស្វាគមន៍ច្រើនពីអ្នក​ភូមិ​។ ការ​ស្វាគមន៍ពីអ្នកភូមិ ព្រោះពួកគាត់​យល់ថាយុទ្ធនាការ​នេះ ជួយ​សម្រួលដល់ជីវភាព​រស់នៅ​របស់​ពួកគាត់ ព្រម​ទាំងមិន​ចាំបាច់​ចំណាយ​ប្រាក់​ផ្ទាល់ខ្លួន​ទៀតផង។