នាទីសុខភាពនិងអនាម័យ

ហេតុអ្វីរលូតកូន ?

សំឡេង ០៩:០៨
ពោះ​ស្ត្រី​មាន​គភ៌
ពោះ​ស្ត្រី​មាន​គភ៌ Getty Images/ondacaracola

រលូតកូន​មិន​មែន​ជា​ជំងឺ​ទេ ប៉ុន្តែ​ជាបញ្ហាមួយ​ក្នុង​ចំណោម​​ផ្នែក​​ជំងឺ​រោគ​ស្ត្រី។ ការ​រលូត​ក្រោម​ក្រោម​អាយុ​បី​ខែ បាន​កើត​ជា​ញឹកញយ​ក្នុង​កំរិត​ប្រមាណ​១៥-ទៅ​២០% និង​ជា​ប្រភព​នាំ​ឱ្យ​ស្ត្រី​មាន​បញ្ហា​ផ្លូវ​ចិត្ត​ ឬ​ជំងឺ​ធ្លាក់​ទឹក​ចិត្ត​ផង។ តើ​ការ​រលូត​កូន​អាច​ជះ​ផលវិបាក​យ៉ាងណា​ខ្លះ​ទៀត ? សូម​ស្តាប់​បទ​សម្ភាសន៍​របស់​អៀង​សុខម៉ិញ​ជាមួយ​លោក​សាស្ត្រាចារ្យ​ប៉ិច សុធី ជា​ប្រធាន​ចាត់ការ​មន្ទីរ​សម្ភព​សោភា​និង​ជា​អនុប្រធាន​មជ្ឈមណ្ឌល​ជាតិ​គាំពារ​មាតា​និងទារក។