លោកបណ្ឌិត ឈាង វណ្ណារិទ្ធ៖ ជីវិតគ្មានអ្វីក្រៅពីការតស៊ូឡើយ

សំឡេង ១១:៥៨
លោកបណ្ឌិត ឈាង វណ្ណារិទ្ធ
លោកបណ្ឌិត ឈាង វណ្ណារិទ្ធ © សហការី

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរ​ជាតិ​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក​ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​លោក​បណ្ឌិត ឈាង វណ្ណារិទ្ធ ប្រធាន​វិទ្យា​ស្ថាន​ចក្ខុ​វិស័យ​អាស៊ី (AVI) និង​ជា​អ្នក​ប្រឹក្សា​ឯក​រាជ្យ​។ ជា​កូន​កសិករ​នៅ​ខេត្ត​កំពង់​ធំ លោក​តស៊ូ រៀន​សូត្រ​ដល់​ថ្នាក់​បណ្ឌិត និង​បាន​ចេញ​ទៅ​ធ្វើ​ការ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន ធ្វើ​ជា​គ្រូ​បង្រៀន​នៅ ក្នុង​ប្រទេស​អង់គ្លេស និង​សឹង្ហ​បូរី ទៀត​ផង​។