ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

ការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពាក់កណ្តាលអាណត្តិ អាចជំរុញប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា?

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

បើ​គ្មាន​ការ​ប្រែប្រួល​ទេ រដ្ឋ​សភា​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា នឹង​ប្រជុំ​អនុម័ត​លើ​សំណើសុំរុះរើសមាស​ភាព​គណៈ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​តាម​សំណើ​របស់​លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ហ៊ុន សែន នៅ​ថ្ងៃទី​ ៣០ ខែមីនានេះ។ បើ​តាម​ព័ត៌មាន​ដែល​ទំលាយ​ឲ្យ​ដឹង​ពី​មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​រដ្ឋា​ភិបាល នឹង​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ចំនួន​៤ក្រសួង ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​ផង​ដែរ​។ បើ​តាម​មន្ត្រី​រដ្ឋា​ភិបាល ការ​រុះ​រើ​គណៈ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ពាក់​កណ្តាល​អាណត្តិ​នេះ គោល​ដៅគឺ​ដើម្បី​បង្កើន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ការងារ​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា​។ ប៉ុន្តែ តើ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ចំនួន​៤ក្រសួង​នេះ​ អាច​ជំរុញ​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ការងារ​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា​បាន​ឬ​ទេ​?

​កិច្ច​ប្រជុំ​គណៈ​រដ្ឋ​មន្រ្តី​កាលពីពេលកន្លងទៅ (រូបភាពឯកសារ)
​កិច្ច​ប្រជុំ​គណៈ​រដ្ឋ​មន្រ្តី​កាលពីពេលកន្លងទៅ (រូបភាពឯកសារ) © FB
មើលវគ្គផ្សេងទៀត