លោក ហេង ស្រស់៖ រោងម៉ាស៊ីនអារឈើ គឺជាដើមចមដែលនាំឲ្យ​មានការ​បំផ្លាញ​ព្រៃ​ឈើ​នៅ​កម្ពុជា

សំឡេង ១១:៥៧
លោក ហេង ស្រស់ សកម្មជនការពារព្រៃឈើកម្ពុជា
លោក ហេង ស្រស់ សកម្មជនការពារព្រៃឈើកម្ពុជា © RFI-Khmer

ចាប់​តាំង​ពីថ្ងៃទី ០១ មេសា មក សកម្មជន​ព្រៃ​ឈើ​កម្ពុជា ដែល​ភាគ​ច្រើន គឺ​ជាយុវជន​និង​ព្រះសង្ឃ បាន​បើក​ធ្វើ​យុទ្ធនាការ​តាម​បណ្តាញ​សង្គម​ហ្វេសបុក ដើម្បី​ស្នើ​ទៅ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ឲ្យ​ចាត់​វិធានការ​បិទ​រោងម៉ាស៊ីន​អារ​ឈើទាំង​អស់​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​។ បើ​តាម​លោក ហេង ស្រស់ ដែល​ជា​ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំងអន្តរ​ជាតិ RFI នៅ​រាត្រី​នេះ​លើក​ឡើង​ថា ការ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​បើក​អាជីវកម្ម​អារឈើ​នៅ​ជាប់​តំបន់ព្រៃ គឺ​ជាដើម​ចម​ដែល​នាំ​ឲ្យ​មាន​ការ​កាប់​បំផ្លាញ​ព្រៃ​ឈើ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​កាន់​ខ្លាំង​ឡើង​។