ច្បាប់-កូរ៉ូណាវីរុស

លោក ស ខេង៖ កំហិតការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋមិនអាចអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាពទាំងស្រុងបានទេ

លោក ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
លោក ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា © FB

លោក​ឧប​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ស ខេង រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ទទួល​ស្គាល់​ថា វិធាន​ការ​កំហិត​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​របស់​ពលរដ្ឋ​មិន​អាច​អនុវត្ត​ឲ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាព​ទាំង​ស្រុង​បាន​ទេ។ បើ​តាម​លោក ស ខេង វិធាន​ការ​នេះ អនុវត្ត​បាន​ប៉ុណ្ណា​យក​ប៉ុណ្ណឹង ដោយ​គ្មាន​កំហិត​ទោស​ទណ្ឌ​អ្វី​ឡើយ​។ បន្ថែម​លើ​នេះ លោក ស ខេង ក៏​បាន​អំពាវ​នាវ​ដល់​កម្លាំង​សមត្ថ​កិច្ច​បញ្ចៀស​ការ​ប្រើ​ហិង្សា​ដាច់​ខាត ក្នុង​ករណី​ពលរដ្ឋ​មួយ​ចំនួន​មិន​ចូល​រួម​សហ​ការ​។