លោក ព្រាប កុល៖ ថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នគួរតែកំណត់អាណត្តិដើម្បីឲ្យមានអ្នកបន្តវេន

សំឡេង ១១:០៥
លោក ព្រាប កុល អតីតនាយកអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា
លោក ព្រាប កុល អតីតនាយកអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា @RFI

លោកព្រាប កុល បានបញ្ចប់អាណត្តិជានាយកប្រតិបត្តិ អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាត្រឹមថ្ងៃទី១២មេសា​ បន្ទាប់​ពីដឹកនាំ​ស្ថាប័នដ៏ប្រថុយគ្រោះ​ថ្នាក់មួយនេះអស់រយៈពេល៨ឆ្នាំឬ២អាណត្តិ។ ក្នុង​រយៈ​ពេល​ជិត​១០​ឆ្នាំនេះ លោកកត់​សំគាល់ថា អំពើពុករលួយ​ទ្រង់​ទ្រាយតូចបានថយចុះ តែ​អំពើ​ពុករលួយ​ជាប្រព័ន្ធដែលមានទឹក​ប្រាក់ក្រាស់ក្រែល​នៅតែ​កើត​មាន។ ហើយចាប់ពីចុងឆ្នាំពី ២០១៧ មក មានការប្រែប្រួលផ្នែកនយោបាយ និងប្រជាធិបតេយ្យ ដែលបានធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិល ស្ថាប័នសារពត៌មានឯករាជ្យ និងសហជីព ប្រឈមនឹងការរិតត្បិតសិទ្ធិសេរីភាព។ បរិយាកាសនយោបាយបែបនេះ បានធ្វើឲ្យការប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រឈមមុខខ្លាំង។ តែវាមិនមែនជាមូលហេតុ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​លោក​ព្រាប កុល លាឈប់ពីអង្គការ​តម្លាភាព​កម្ពុជា​ឡើយ។