ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក អាត់ ធន់៖ កម្មករគួរតែឡើងមកភ្នំពេញវិញ ហើយរដ្ឋត្រូវរកកន្លែងត្រឹមត្រូវឲ្យនៅ១៤ថ្ងៃ

សំឡេង ១០:០៦
លោក អាត ធន់
លោក អាត ធន់ © RFI

ក្រសួង​សុខា​ភិបាល​បាន​ស្នើ​ឲ្យ​ក្រសួង​ការងារ​ដាក់​កម្មករ​ដែល​វិល​មក​ពី​ស្រុក​ក្នុង​ពេល​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ​នេះ​ដាក់​ឲ្យ​នៅ​ដាច់​ដោយ​ឡែក​១៤ថ្ងៃ​មុន​នឹង​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ចូល​ធ្វើ​ការ​វិញ​។ ជា​វិធាន​ការ​ដើម្បី​បង្កា​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ​១៩​។ សម្រាប់​លោក អាត់ ធន់ ប្រធាន​សហភាពការងារ​កម្ពុជា គឺកម្មករ​គួរតែ​ឡើង​មក​ភ្នំពេញ​វិញ​ដើម្បី​ឲ្យ​មានការ​ពិនិត្យ​សុខភាព ហើយ​រដ្ឋាភិបាលត្រូវ​រៀប​ចំកន្លែងត្រឹម​ត្រូវណាមួយ​ឲ្យកម្មករ​ស្នាក់​នៅ​១៤​ថ្ងៃ ជៀសវាង​ការនៅបន្ទប់ជួលរួមគ្នា។