ហេតុអ្វីចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាត្រូវបានវាយតម្លៃធ្លាក់ចុះជាប់ៗគ្នារយៈពេល៥ឆ្នាំ?

សំឡេង ១១:២៥
អ្នកកាសែតទូទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (រូបភាពតំណាង)
អ្នកកាសែតទូទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (រូបភាពតំណាង) @Internet

អង្គ​ការ​អ្នក​កាសែត​គ្មាន​ព្រំដែន (Reportaire sans Fronctiere) កាល​ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​បាន​ទម្លាក់​សន្ទស្សន៍​សេរី​ភាព​សារព័ត៌មាន​កម្ពុជា ឲ្យ​ធ្លាក់​ចុះ​មួយ​កាំ​ទៀត គឺ​មាន​ចំណាត់​ថ្នាក់​១៤៤ ក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស​ដែល​អង្គ​ការ​នេះ​យក​មក​វាយ​តម្លៃ​ចំនួន​១៨០​ប្រទេស​។ ជុំវិញ​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​សន្ទស្សន៍​សេរី​ភាព​កម្ពុជា​៥ឆ្នាំ​ជាប់ៗ​គ្នា​ដូច្នេះ បាន​ក្លាយ​ជា​ប្រធាន​បទ​ដ៏​សំខាន់​មួយ​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​សារព័ត៌មាន​កម្ពុជា ខណៈ​រដ្ឋា​ភិបាល ជា​និច្ច​កាល​តែង​តែ​ច្រាន​ចោល​នូវ​របាយ​ការណ៍​របស់​អង្គ​ការ​មួយ​នេះ​។