លោក កៅ ថាច៖ «មានសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមចំនួន៧ហើយ ដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្ចី»

សំឡេង ០៩:៥៩
លោក កៅ ថាច អគ្គនាយកនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្ម
លោក កៅ ថាច អគ្គនាយកនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្ម © RFI

រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា កាល​ពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ បាន​បញ្ចេញ​កញ្ចប់​ថវិកា​ប្រមាណ​៥០​លាន​ដុល្លារ តាម​រយៈ​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​ជន​បទ​និង​កសិកម្ម ដើម្បី​ផ្ដល់​ឥណទាន​មាន​ការ​ប្រាក់​ទាប ដល់​វិស័យ​កសិកម្ម ដូច​ជា​ការ​ចិញ្ចឹម​សត្វ ចិញ្ចឹម​ត្រី និង​ដាំ​ដុះ​បន្លែ​ជា​ដើម​នៅ​ក្នុង​អំឡុង​នៃ​ការ​រាត​ត្បាត វីរុស​កូវីដ​១៩​។ លោក កៅ ថាច អគ្គ​នាយក​នៃ​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​ជន​បទ​និង​កសិកម្ម លើក​ឡើង​ថា​ធនាគារ កំពុង​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​អតិថិជន​ជា​បណ្តើរៗ ហើយ​រហូត​មក​ដល់​ពេល​នេះ មាន​សហ​គ្រាស​ធុន​តូច និង​មធ្យម ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​វិស័យ​កសិកម្ម​ចំនួន​៧​ហើយ ដែល​បាន​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​កម្ចី ដោយ​សរុប​ជា​ទឹក​ប្រាក់​ប្រមាណ​ជា​១លាន​ដុល្លារ​។