ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

កម្មករដែលឈប់សម្រាកចូលឆ្នាំ៖ ក្រសួងចាត់ទុកជាកំហុសធ្ងន់ តែសហជីពចង់ឲ្យសម្របសម្រួល

សំឡេង ១២:២៤
កម្មករ កម្មការនី (រូបភាពតំណាងទូទៅ)
កម្មករ កម្មការនី (រូបភាពតំណាងទូទៅ) © Internet

កម្មករប្រមាណជាង៥ពាន់នាក់បានចូលខ្លួនមកបង្ខាំង១៤ថ្ងៃតាម​ការ​តម្រូវ​របស់​ក្រសួង​ការងារ​ បន្ទាប់​ពី ពួកគេទៅស្រុក​ក្នុង​ពេល​​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ ខណៈកម្មករជាងមួយម៉ឺនប្រាំពាន់នាក់នៅភ្នំពេញ អវត្តមានពីការងារ​អំឡុងពេលនោះ។ ក្នុង​ចំណោម​កម្មករទាំងនោះ ភាគ​ច្រើន​មិនបានបង្ខាំង​ខ្លួន១៤​ថ្ងៃឡើយ។ ​បើតាម​ក្រសួង​ការងារ គឺកម្មករ​ដែលមិនមក​បង្ខាំង​ខ្លួន ១៤​ថ្ងៃ ត្រូវចាត់​ទុកថា កំហុស​ធ្ងន់ ហើយ​ថៅកែ​មានសិទ្ធិ​បញ្ឈប់ពីការងារ។ ប៉ុន្តែ​ក្រុម​សហជីព ចង់ឲ្យមានការ​សម្របសម្រួល ព្រោះថា​មិនមែន​ជាកំហុស​​របស់​កម្មករ​ទាំង​ស្រុង​ឡើយ។