សម័យកូវីដធ្វើឲ្យសេវាដឹកអាហារ រស់ជាងម៉ូតូឌុបនិងរឺម៉កកង់បី

សំឡេង ០៩:០៦
ការដឹកជញ្ជូនអាហារឲ្យដល់គេហដ្ឋានរបស់អតិថិជន
ការដឹកជញ្ជូនអាហារឲ្យដល់គេហដ្ឋានរបស់អតិថិជន © សហការី

សេវា​ដឹក​អាហារ​ហាក់​រក​ចំណូល​បាន​គ្រាន់​បើ​ជាង​អ្នក​រត់​ម៉ូតូ​ឌុប ឬ​រឺម៉ក់​កង់​បី នៅ​ក្នុង​សម័យ​កូវីដ​១៩ ដែល​មនុស្ស​មិន​សូវ​ចេញ​ពី​ផ្ទះ​នោះ​។ ដើម្បី​បន្ត​អាជីវកម្ម​បាន​នៅ​ពេល​កូរ៉ូណា​រាត​ត្បាត​នោះ ការ​លក់​ដូរ​នានា​បាន​បង្កើត​សេវា​ដឹក​ទំនិញ​ឲ្យ​ភ្ញៀវ​ដល់​ផ្ទះ ជាមួយ​គ្នា​នេះ ក្រុម​ហ៊ុន​ដឹក​អាហារ​ក៏​បាន​ដុះ​ដាល​ឡើង​។ នៅ​ភ្នំពេញ​បច្ចុប្បន្ន​នេះ មិន​ថា​កាហ្វេ បាយ បន្លែ ត្រីសាច់​នោះ​ទេ គេ​អាច​បញ្ជា​តាម​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​ហើយ​មាន​ការ​ដឹក​ឲ្យ​ដល់​ផ្ទះ​តែ​ម្តង​។