តើគួរបន្ថូរដៃឬបន្តរឹតបន្តឹងលើច្បាប់ចរាចរណ៍ ខណៈចំនួនគ្រោះថ្នាក់មានការថយចុះ?

សំឡេង ១១:៣៤
ប៉ូលិសចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក្នុងម៉ោងធ្វើការ
ប៉ូលិសចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក្នុងម៉ោងធ្វើការ © Internet

រយៈពេល​៣​ថ្ងៃនៃការ​ចុះ​រឹត​បន្តឹង​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​គោកពីថ្ងៃទី១ដល់ថ្ងៃទី៣​ឧសភាឆ្នាំ​២០២០ ចំនួន​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេស និង​ចំនួន​អ្នក​រង​របួសបានថយចុះពាក់កណ្តាល​ធៀប​នឹង​រយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ២០១៩ ។ ចំណែក​ចំនួន​អ្នក​ស្លាប់ក្នុង​រយៈពេល​៣​ថ្ងៃមកនេះគឺ​មានចំនួន​១១នាក់ ថយចុះជាងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដែលមានអ្នកស្លាប់ចំនួន១៨​នាក់។  តើគួរបន្ថូរដៃឬ​បន្តរឹតបន្តឹង​លើ​ច្បាប់​ចរាចរណ៍ ខណៈចំនួនគ្រោះ​ថ្នាក់មានការថយចុះ តែមានប្រតិកម្ម​​ច្រើន​ជាងការ​​ស្វាគមន៍?