ការបញ្ចប់មុខតំណែងសមាជិកមួយរូប របស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្តល់យោបល់ជាការព្រមានទៅលើសមាជិកផ្សេងទៀត?

សំឡេង ១១:៤០
លោក សុខ សុវណ្ណវឌ្ឍនាសាប៊ុង ប្រធានគណបក្សខ្មែរក្រោក ។
លោក សុខ សុវណ្ណវឌ្ឍនាសាប៊ុង ប្រធានគណបក្សខ្មែរក្រោក ។ © Facebook

លោក សុខ សុវណ្ណ​វឌ្ឍនា​សាប៊ុង ប្រធាន​គណបក្ស​ខ្មែរ​ក្រោក ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​មុខ​តំណែង​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ ពី​សមាជិក​ឧត្តម​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ និង​ផ្តល់​យោបល់ ដោយ​មិន​បាន​បញ្ជាក់​ពី​មូល​ហេតុ​ច្បាស់​លាស់​។ ជុំវិញ​បញ្ហា​បញ្ចប់​តំណែង​ពី​សមាជិក​ឧត្តម​ក្រុម​ប្រឹក្សា របស់​ប្រធាន​គណបក្ស​ខ្មែរ​ក្រោក​នេះ ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ការ​លើក​ឡើង​ពី​អ្នក​តាម​ដាន​សង្គម និង​នយោបាយ​ថា​តួនាទី និង​មុខ​តំណែង​នៅ​ក្នុង​អង្គភាព​មួយ​នេះ មាន​លក្ខណៈ​ផុយ​ស្រួយ ហើយ​អាច​ជា​មេរៀន​មួយ​សម្រាប់​សមាជិក​ផ្សេង​ទៀត មក​ពី​គណបក្ស​ខុស​ៗ​គ្នា​។