អ្នកឃ្លាំមើល៖ ការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតុលាការ ត្រូវធ្វើឡើងដោយតម្លាភាព និងយុត្តិធម៌

សំឡេង ១០:៣៤
អាគារ​ពន្ធនាគារ​ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (រូបភាពតំណាង)
អាគារ​ពន្ធនាគារ​ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (រូបភាពតំណាង) @FB

ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ចង្អៀត​ណែន​នៅ​ក្នុង​ពន្ធនាគារ ការ​កក់​ស្ទះ​សំណុំ​រឿង​នៅ​ក្នុង​តុលាការ ក្រសួង​មហាផ្ទៃ និង​ក្រសួង​យុត្តិធម៌ ចាប់​ផ្តើម​យុទ្ធនាការ​ពិនិត្យ​មើល​សំណុំរឿង អ្នក​ជាប់​ឃុំ ជាទូទៅ ពិសេស​អ្នក​ជាប់​ឃុំ​ដោយ​សារ​តែ​គ្រឿង​ញៀន។ អ្នក​ឃ្លាំ​មើល​ស្វាគមន៍​យុទ្ធនា​ការ​នេះ ប៉ុន្តែ​ជំរុញ​ឲ្យ​ការ​ដោះលែង​អ្នក​ជាប់​ឃុំ​ត្រូវ​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​តម្លាភាព និង​យុត្តិ​ធម៌ គ្មាន​អំពើ​ពុក​រលួយ​។