លោកស្រី យ៉ាង សោភ័ណ្ឌ៖ តំណាងសហជីព៣នាក់ដែលត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារមិនបានធ្វើខុសដូចការចោទប្រកាន់ឡើយ

សំឡេង ១០:៥១
លោកស្រី យ៉ាង សោភ័ណ្ឌ ប្រធានសហជីព
លោកស្រី យ៉ាង សោភ័ណ្ឌ ប្រធានសហជីព © សហការី

តំណាងសហជីព៣នាក់នៅរោងចក្រ​ រូ ស៊ឹងហ្គាម៉ែន ត្រូវបាន​បញ្ឈប់​ពីការងារ ក្រោម​ការ​ចោទ​ប្រកាន់ថា ដឹកនាំ​កម្មករ​ធ្វើ​កូដកម្ម ដើម្បី​ឈប់​សម្រាកពេលបុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​​កន្លងទៅ។ ប៉ុន្តែសហព័ន្ធ​សហជីពកម្ពុជា បានបដិសេធថា តំណាងសហជីពទាំងនោះ មិន​បានប្រ​ព្រឹត្ត​ដូចការ​ចោទ​ប្រកាន់ឡើយ។ លោក​ស្រី យ៉ាង សោភ័ណ្ឌ ប្រធានសហជីពនេះ បាន​ថ្លែង​ថា ការ​បញ្ឈប់​ការងារ​កម្មករ​ទាំង៣នាក់នេះ​គឺ​មាន​ផល​ប៉ះពាល់​ធ្ងន់​ធ្ងរ​ដល់ជីវភាពពួកគេ។ ចំណែក​កម្មករ​ផ្សេងទៀតលោក​ស្រី​កត់​សំគាល់ថា ពួកគេ​ក៏កំពុង​ជួប​ផល​វិបាក​ខាងជីវភាពដែរ​ដោយ​សារ​តែ​រោង​ចក្រ​ព្យូរការងារ។