លោក យ៉ាន់ ឧត្តម ៖ ពី​កូន​កសិករ ទៅ​ជា​នាយក​មជ្ឈមណ្ឌល​សិក្សា​អាស៊ាន

សំឡេង ១២:១២
លោក យ៉ាន់ ឧត្តម នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ាន នៃវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិកម្ពុជា-អាស៊ាន
លោក យ៉ាន់ ឧត្តម នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ាន នៃវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិកម្ពុជា-អាស៊ាន © សហការី

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរជាតិ​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំលោក​អ្នក​ ​ឲ្យបានស្គាល់ពីដំណើរជីវិត លោក យ៉ាន់ ឧត្តម អ្នកសរសេរសៀវភៅ Inside  Scholarship ​និងនាយក​មជ្ឈ​មណ្ឌល​សិក្សា​អាស៊ាន នៃ​វិទ្យាស្ថាន​អន្តរជាតិ​កម្ពុជា អាស៊ាន។  ជាកូនកសិករនៅខេត្តសៀមរាប លោក ឧត្តម មាន​ដំណើរ​ជីវិតវែងឆ្ងាយទំរាំមានថ្ងៃនេះ ពិសេសលោកបាន ​ខិត​ខំ​តស៊ូ​​រៀន​សូត្រ ខ្លំាងណាស់។