ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

ការដកបំរាមធ្វើដំណើរជនបរទេសមកពីអឺរ៉ុបនិងអាមេរិក អាចជួយស្តារវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាទេ?

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ក្រុមអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជារំពឹងថា ទេសចរណ៍កម្ពុជា នឹងមានសកម្មភាពឡើងវិញ ក្នុងរយៈពេល០៦ខែ ឬយ៉ាងយូនៅត្រឹមដើមឆ្នាំ២០២១ខាងមុខទៀតនេះ។ ក្តីរំពឹងនេះ គឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទើបតែបានសម្រេចនិរាករណ៍បម្រាមហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់ជនបរទេសមកពី៦ប្រទេស អាចឲ្យចូលមកកម្ពុជាវិញ តែត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ថា គ្មានជំងឺកូវីដ១៩។ ដូច្នេះ តើការដកបំរាមការធ្វើដំណើររបស់ជនបរទេសមកពីអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកនេះ អាចជួយស្តារវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា ឲ្យមានសកម្មភាពឡើងវិញឬទេ?

យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរក្នុងព្រលានយន្តហោះកម្ពុជា (រូបភាពតំណាង)
យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរក្នុងព្រលានយន្តហោះកម្ពុជា (រូបភាពតំណាង) @Internet