អ្នកស្រី ឆោម សម្ផស្ស អតីតបុគ្គលិកសណ្ឋាគារ The Great Duke ដែលកំពុងតវ៉ា ត្អូញពីផលលំបាកខាងជីវភាព

សំឡេង ០៧:៣១
អ្នកស្រី ឆោម សម្ផស្ស អតីតបុគ្គលិកសណ្ឋាគារ The Great Duke Phnom Penh
អ្នកស្រី ឆោម សម្ផស្ស អតីតបុគ្គលិកសណ្ឋាគារ The Great Duke Phnom Penh © សហការី

អ្នកស្រី ឆោម សម្ផស្ស ជា​អតីត​បុគ្គលិក​សណ្ឋា​គារ The Great Duke Phnom Penh ម្នាក់​បាន​ត្អូញ​ត្អែរ​ថា ក្រោយ​ពេល​សណ្ឋាគារ​ធំ​មួយ​នេះ​បិទ​ទ្វា​មក គាត់​និង​អតីត​បុគ្គលិក​ផ្សេង​ទៀត​បាន​ជួប​ការ​លំបាក​ជា​ខ្លំាង​។ ប្រាក់​អតីត​ភាព​ការងារ​មិន​ទាន់​ទទួល​បាន ជំងឺកូវីដ១៩ ធ្វើ​ឲ្យ​ទីផ្សារ​ការ​ងារ​ខាង​សណ្ឋាគារ​ធ្លាក់​ស្ទើរ​សូន្យ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​អតីត​ក្មេង​រើស​អេត​ចាយ​ម្នាក់​នេះ គ្មាន​ប្រាក់​បង់​ផ្ទះ​ជួល និង​ហូប​ចុក​ប្រចំា​ថ្ងៃ​ឡើយ​។