ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

វាជាឱកាសឬយ៉ាងណា ក្នុងការវិនិយោគអចលនទ្រព្យអំឡុងពេលកូវីដ១៩នេះ?

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

វិស័យ​អចលន​ទ្រព្យ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅ​តែ​មាន​សកម្មភាព​នៅ​ឡើយ បន្ទាប់​ពី​រង​ឥទ្ធិ​ពល​នៃ​មេរោគ​កូវីដ​១៩​អស់​រយៈ​ពេល​ជា​ច្រើន​ខែ។ ក៏​ប៉ុន្តែ​សកម្មភាព​នៃ​ការ​ទិញ​លក់​អចលន​ទ្រព្យ ពេល​នេះ ត្រូវ​បាន​គេ​មើល​ឃើញ​ថា បាន​បង្ហាញ​ពី​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ជា​បណ្តើរៗ​ហើយ តែ​ទោះ​យ៉ាង​ណា មិន​ទាន់​ធ្ងន់​ធ្ងរ​ដូច​ជា​បណ្តា​ប្រទេស​នៅ​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន​ដទៃ​ទៀត​ឡើយ​។ តើ​វា​ជា​ឱកាស​នៃ​អ្នក​ជំនួញ​ឱកាស​និយម ឬ​មួយ​យ៉ាង​ណា នៅ​ក្នុង​សកម្មភាព​វិនិយោគ​វិស័យ​អចលន​ទ្រព្យ​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​?

ទីក្រុងភ្នំពេញនាពេលរាត្រី
ទីក្រុងភ្នំពេញនាពេលរាត្រី @Internet