គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាង១០០កំពុងរៀបចំឥណទានឡើងវិញ ឲ្យពលរដ្ឋអ្នកខ្ចីប្រាក់

សំឡេង ០៨:១៤
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាង១០០កំពុងរៀបចំឥណទានឡើងវិញ
ឲ្យពលរដ្ឋអ្នកខ្ចីប្រាក់
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាង១០០កំពុងរៀបចំឥណទានឡើងវិញ ឲ្យពលរដ្ឋអ្នកខ្ចីប្រាក់ © សហការី

វិធានការរៀបចំឥណទានឡើងវិញ គឺជាមធ្យោបាយតែមួយ ដែលគេបានឃើញថា កំពុងជួយសម្រាលការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលជំពាក់បំណុលធនាគារ។ រហូតដល់ពេលនេះ អ្នកជំពាក់បំណុលគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ជាង១៥ម៉ឺននាក់បានស្នើសុំសេវានេះ នៅពេល ជំងឺកូវីដ១៩ ធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនអាចរកចំណូលសងទៅម្ចាស់បំណុលបាន។ លោក ផល វ៉ាន់ឌី នាយកប្រតិ​ប​ត្តិសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ថាអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនកំពុងមមាញឹកក្នុងការងារនេះ។