ជំនួយពីបរទេសរួមចំណែកស្ដាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានកម្រិតណា ចំពោះមុខវិបត្តិកូវីដ១៩?

សំឡេង ១២:៣៨
ទង់ជាតិអាមេរិក និង ទង់ជាតិកម្ពុជា (រូបភាពតំណាង)
ទង់ជាតិអាមេរិក និង ទង់ជាតិកម្ពុជា (រូបភាពតំណាង) © Internet

សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ទម្លាក់​លុយ​ជាង​៧លាន​ដុល្លារ ស្ដារ​សេដ្ឋ​កិច្ច​កម្ពុជា​នៅ​ចំពោះ​មុខ​វិបត្តិ​កូវីដ១៩។ ក្នុង​នោះ ៥លាន​ដុល្លារ​សម្រាប់​សេដ្ឋ​កិច្ច ហើយ ២,៥​លាន​ដុល្លារ​សម្រាប់​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​កូវីដ​១៩​។ ក្រៅ​តែ​ពី​អាមេរិក នៅ​មាន​បណ្ដា​ដៃ​គូ​អភិវឌ្ឍន៍​ផ្សេង​ទៀត ដែល​ប្រកាស​ផ្ដល់​ជំនួយ​ដើម្បី​ជួយ​ស្ដារ​សេដ្ឋ​កិច្ច​កម្ពុជា រួម​មាន៖ ធនាគារ​អភិវឌ្ឍ​អាស៊ី ADB ធនាគារ​ពិភព​លោក WB មូល​និធិ​រូបិយ​វត្ថុ​អន្តរ​ជាតិ IMF ជា​ដើម​។ តើ​ជំនួយ​ពី​បរទេស​អស់​ទាំង​នេះ អាច​រួម​ចំណែក​ជួយ​ស្ដារ​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​បាន​កម្រិត​ណា នៅ​ចំពោះ​មុខ​វិបត្តិ​កូវីដ​១៩?