សកម្មភាពរដ្ឋសភាឯកបក្សអាណត្តិទី៦នេះ ពិតជាធ្លាក់ប្រសិទ្ធភាពការងារជាងអាណត្តិទី៥ ឬ?

សំឡេង ១២:១២
រដ្ឋសភាកម្ពុជា
រដ្ឋសភាកម្ពុជា © Internet

អង្គ​ការ COMFREL កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ បាន​ចេញ​ផ្សាយ​របាយការណ៍​មួយ​ស្តីពី​ការ​សង្កេត​រដ្ឋ​សភា និង​តំណាង​រាស្ត្រ​ឆ្នាំទី១ នីតិ​កាល​ទី៦ ដោយ​របាយ​ការណ៍​បាន​កត់​សម្គាល់​ពី​ចំណុច​មួយ​ចំនួន ដូច​ជា​មាន​ការ​ចុះ​មូល​ដ្ឋាន​មួយ​ចំនួន របស់​អ្នក​តំណាង​រាស្ត្រ ប៉ុន្តែ​គេ​មិន​សង្កេត​ឃើញ​មាន​ការ​ខ្នះ​ខ្នែង ឬ យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ជួយ​ដោះ​ស្រាយ​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ដែល​មាន​ទំនាស់​ដីធ្លី​នោះ​ទេ។ ជាមួយ​គ្នានេះ របាយ​ការណ៍​ក៏​បាន​លើក​ឡើង​ដែរ​ថា តំណាង​រាស្ត្រ​មិន​មាន​មតិ​ជំទាស់ រិះ​គន់​នៅ​ក្នុង​រដ្ឋ​សភា នៅ​ពេល​មាន​កិច្ច​ប្រជុំ និង​ចំណុច​អវិជ្ជមាន​មួយ​ចំនួន​ទៀត ជា​ហេតុ​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ការ​សន្និ​ដ្ឋាន​ថា ប្រសិទ្ធ​ភាព​រដ្ឋ​សភា​ឯក​បក្ស​នៅ​ឆ្នាំទី១​អាណត្តិទី៦​នេះ មាន​ការ​ធ្លាក់​ចុះ បើ​ធៀប​ទៅ​នឹង​ពេល​វេលា​ដូច​គ្នា​កាល​ពី​អាណត្តិ​ទី៥​។