លោក ស៊ឹង សែនករុណា៖ ករណីរំលោភផ្លូវភេទលើកុមារនៅតែបន្តកើនឡើងនៅកម្ពុជា

សំឡេង ០៩:២៧
លោក ស៊ឹង សែនករុណា មន្រ្តី​ស៊ើប​អង្កេត​ជាន់​ខ្ពស់ និង​ជា​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​របស់​សមាគម​សិទ្ធិ​មនុស្ស​អាដហុក
លោក ស៊ឹង សែនករុណា មន្រ្តី​ស៊ើប​អង្កេត​ជាន់​ខ្ពស់ និង​ជា​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​របស់​សមាគម​សិទ្ធិ​មនុស្ស​អាដហុក @សហការី

ថ្ងៃចន្ទ ទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះ គឺជាទិវាកុមារអន្ដរជាតិ១មិថុនា។ លោកស៊ឹង សែនករុណា មន្រ្តី​ស៊ើបអង្កេត​ជាន់​ខ្ពស់​នៃ​សមា​គម​ការពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​អាដហុកដែលជាភ្ញៀវរបស់យើងនៅរាត្រីនេះ បានលើកឡើងថា បញ្ហាប្រឈមដែលកុមារនៅកម្ពុជាតែងតែជួបប្រទះ គឺការរំលោភផ្លូវភេទ។ លោកបានគូសបញ្ជាក់ថា ករណីរំលោភផ្លូវភេទលើកុមារនេះ គឺនៅតែបន្តកើនឡើងដែលតម្រូវឱ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនការយកចិត្តទុកបន្ថែមទៀត។