ពលរដ្ឋលក់ដូរលើចិញ្ចើមផ្លូវ៖ កូវីដ១៩វាយប្រហារឆ្នាំងបាយអ្នកក្រ

សំឡេង ០៨:០៦
អ្នកលក់ដូរលើចិញ្ចើមផ្លូវក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ
អ្នកលក់ដូរលើចិញ្ចើមផ្លូវក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ © RFI

ដ្បិតថា កូវីដ១៩ស្ងាត់បន្តិចមែន តែបញ្ហាចំណូលនៅមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរឡើយចំពោះពលរដ្ឋភាគច្រើន។ តាមរយៈក្បាលមេក្រូវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃចន្ទនេះ ពលរដ្ឋលក់ដូរតូចតាចលើដងផ្លូវ លើកឡើងដូចគ្នាថា ប្រឈមនឹងកូវីដ១៩ គឺវិបត្តិបំណុលធនាគារ និងថ្លៃបន្ទប់ជួល។ នេះជាបញ្ហាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់អំពាវនាវដល់ធនាគារ និងម្ចាស់ផ្ទះជួលអនុគ្រោះតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែង។ ហើយបើតាមពលរដ្ឋបំណុលធនគារ និងថ្លៃបន្ទប់ជួលជារឿងប្រឈមមួយហើយ តែបញ្ហាធំជាងនេះ កូវីដ១៩ វាយប្រហារឆ្នាំបាយអ្នកក្រដូចពួកគាត់ទៀតផង។