អ្នកឃ្លាំមើល៖ ការថយចុះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងខែឧសភា មានភាពចម្រូងចម្រាស់

សំឡេង ១១:៥៣
ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា កាលពីពេលកន្លងទៅ (រូបភាពតំណាង)
ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា កាលពីពេលកន្លងទៅ (រូបភាពតំណាង) REUTERS - JORGE SILVA

ក្នុងរយៈពេល១ខែដំបូងនៃការរឹត​បន្តឹង​ច្បាប់​ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ធ្វើឲ្យចំនួនគ្រោះ​ថ្នាក់ចរាចរណ៍ថយចុះ ៣៧% អ្នកស្លាប់ថយចុះ២៧%  និងអ្នករបួសថយចុះ៣២%។ លទ្ធផលនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាត់ទុកថាជាជោគជ័យនៃការចុះ​រឹត​បន្តឹង​ច្បាប់​ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ខណៈមានការផាកពិន័យធ្ងន់​ធ្ងរ​លើអ្នក​បើក​បរ​ល្មើស​ច្បាប់។ ប៉ុន្តែ​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ខាង​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍ និងអ្នក​ឃ្លាំ​មើល​បញ្ហាសង្គម ចាត់ទុក​ការ​ថយចុះ​ចំនួន​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍​នេះ​គឺមាន​មូល​ហេតុ​ផ្សេងទៀត។