លោក ប៉ាវ ស៊ីណា៖ ការពន្យារបើកប្រាក់អតីតភាពការងារ គឺជាការបន្ថែមការលំបាកដល់កម្មករដែលព្យួរការងារ

សំឡេង ១២:២៩
លោក ប៉ាវ ស៊ីណា ប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជា
លោក ប៉ាវ ស៊ីណា ប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជា @Im Rachna

នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជា​ជីវៈ​កម្ពុជា​បាន​ជូន​ដំណឹង​ពី​ការ​ពន្យារ​ពេល​ការ​បើក​រលឹក​ប្រាក់​បំណាច់​អតីត​ភាព​ការងារ​ដែល​មាន​មុន​ឆ្នាំ២០១៩ និង​ប្រាក់​បំណាច់​អតីត​ភាព​ការងារ​ថ្មី​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២០​នេះ ដោយ​ទៅ​អនុវត្ត​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០​២១​វិញ​។ ជុំវិញ​បញ្ហា​នេះ លោក ប៉ាវ ស៊ីណា ប្រធាន​សម្ព័ន្ធ​សហ​ជីព​ចលនា​កម្មករ​កម្ពុជា​តាម​រយៈ​នាទី​ភ្ញៀវ​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​យើង បាន​បញ្ចេញ​ការ​មិន​ពេញ​ចិត្ត​ឡើយ​។ សម្រាប់​លោក ប៉ាវ ស៊ីណា ការ​សម្រេច​បែប​នេះ គឺ​ជា​ការ​បន្ថែម​ការ​លំបាក​ទៅ​លើ​កម្មករ កម្មការិនី​ដែល​ត្រូវ​បាន​ព្យួរ​ការ​ងារ​។