លោកសាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិត ង៉ោ ប៊ុនថាន៖ កត្តាដែលធ្វើលោកមានថ្ងៃនេះ គឺ ជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯង

សំឡេង ១៣:១៩
លោកសាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិត ង៉ោ ប៊ុនថាន សកលវិទ្យាធិការ នៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម
លោកសាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិត ង៉ោ ប៊ុនថាន សកលវិទ្យាធិការ នៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម © សហការី

នៅក្នុងនាទីជីវិតជោគជ័យ របស់យើងនៅរាត្រីនេះ ប៉ុន សោភ័ណ សូមណែនាំលោកអ្នកស្តាប់មកស្គាល់ពីដំណើរជីវិតរបស់ លោកសាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិត ង៉ោ ប៊ុនថាន សកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម។ លោកគ្រូ ង៉ោ ប៊ុនថាន និយាយថា កត្តាដែលធ្វើឲ្យលោកមានថ្ងៃនេះ គឺជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯង។ ត្រូវជឿជាក់លើសម្ថតភាពដែលខ្លួនមាន ប្រមូលឱ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ រួចធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយក្តីជឿជាក់។