ការបារម្ភពីការឆ្លងកូវីដ១៩ តើកម្ពុជាគួរបិទមណ្ឌលស្តារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនឬយ៉ាងណា?

សំឡេង ១១:២៤
កូរ៉ូណាវីរុសដែលត្រូវបានឆ្លុះដោយមីក្រូទស្សន៍
កូរ៉ូណាវីរុសដែលត្រូវបានឆ្លុះដោយមីក្រូទស្សន៍ @Internet

ស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិជាង១០អង្គការធំៗ ក្នុងនោះមានទាំងការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីគ្រឿងញៀន និងឧក្រិដ្ឋកម្ម(UNODC)ផងដែរ កាលពីថ្ងៃចន្ទ បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកដែលស្ថិតនៅតំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិកបិទមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំង និងស្តារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនជាអចិន្ត្រៃយ៍ ដោយគ្មានពន្យាពេល។ ការស្នើឲ្យប្រទេសនានាបិទទីតាំងបន្សាបគ្រឿងញៀននេះ គឺដោយសារតែស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងនោះ យល់ថាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌលនោះ ប្រឈមនឹងភាពរងគ្រោះខ្ពស់ ដោយការឆ្លងមេរោគអេដស៍ របេង ក៏ដូចជាជំងឺកូវីដ១៩ ខណៈការរស់នៅរបស់ពួកគេមានភាពចង្អៀតណែន ក្រោមកម្រិតស្តង់ដា។