តើការមិនមានសកម្មភាពតវ៉ា អាចចាត់ទុកថា កម្ពុជាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឬ?

សំឡេង ១១:១៥
ទង់ជាតិកម្ពុជា (រូបតំណាង)
ទង់ជាតិកម្ពុជា (រូបតំណាង) @Internet

នៅ​កម្ពុជា​តាំង​ពី​ក្រោយ​រំលាយ​គណ​បក្ស​ប្រឆាំង​មក សកម្ម​ភាព​តវ៉ា ឬ​បាតុ​កម្ម ហាក់​ដូច​ជា​មិន​សូវ​ឃើញ​កើត​ឡើង​ច្រើន​ទេ​។ ការ​ដែល​មិន​សូវ​មាន​សកម្មភាព​តវ៉ា​នេះ ត្រូវ​បាន​ប្រធាន​គណៈ​កម្មាធិការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា អះអាង​ថា មក​ពី​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​មាន​សីលធម៌​ល្អ ហើយ​ប្រទេស​កម្ពុជា មាន​ការ​គោរព​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ឈាន​មុខ​គេ។ ការ​ឡើង​របស់​លោក កែវ រ៉េមី គឺចង់​ប្រៀប​ធៀបនឹង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ដែល​ជា​ប្រទេស​បិតា​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​កំពុង​តែ​ផ្ទុះ​បាតុកម្ម​ហើយ​ឈាន​ទៅ​កុប្ប​កម្ម រីក​សាយ​ដល់អឺរ៉ុប នាំ​ឲ្យ​មាន​ការ​បង្ក្រាប​ដោយ​ហិង្សា។ តើ​ការ​ដែល​មិន​មាន​សកម្មភាព​តវ៉ា អាច​ចាត់​ទុក​ថា កម្ពុជា​មាន​ការ​គោរព​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ឬ?