សកម្មភាពជួយគ្នាក្នុងអំឡុងពេលកូវីដ១៩នេះ គឺមានច្រើនឡើង

សំឡេង ០៩:០៨
សកម្មភាពជួយគ្នាក្នុងអំឡុងពេលកូវីដ១៩នេះ គឺមានច្រើនឡើង
សកម្មភាពជួយគ្នាក្នុងអំឡុងពេលកូវីដ១៩នេះ គឺមានច្រើនឡើង © សហការី

នៅពេលមានវិបត្តិកូវីដ១៩នេះ គេសង្កេតឃើញសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជាក្រុម ជាឯកជនរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជា ជួយដល់អ្នកលំបាក មានច្រើន។ ពលរដ្ឋខ្លះបានយកអង្ករ១០គីឡូ ២០គីឡូ ថវិកាមួយម៉ឺន ពីរម៉ឺនរៀល ចែកជូនដល់អ្នករើសអេតចាយ អ្នកធាក់ស៊ីក្លូ ចាស់ជរាគ្មានទីពឹងតាមទីសាធារណៈ ជាដើម ។ លោក ប៊ូ សារឿន ដែលជាអតីតអ្នកកា​សែតម្នាក់ មន្រ្តីរាជការនៅក្រសួងការបទេស ជាដើមនោះ សុទ្ធសឹងជាអ្នកសកម្ម ក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ ពេលមានវិបត្តិកូវីដ១៩នេះ។