តើការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានអាចទាក់ទាញអ្នកវិយោគបានកម្រិតណា?

សំឡេង ១១:២៧
ទីក្រុងភ្នំពេញនាពេលរាត្រី
ទីក្រុងភ្នំពេញនាពេលរាត្រី @RFI

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​កាលពី​ម្សិលមិញ​​ បាន​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរកា​រ​ជាផ្លូវការ​«ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជី​អាជីវកម្មតាម​ថ្នាល​បច្ចេក​វិទ្យាព័ត៌មាន» ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលហៅថាជាបង្គោលចរថ្មីមួយនៃការ​កែ​ទម្រង់​មុត​ស្រួច​ ក្នុង​គោល​បំណង​លើក​កម្ពស់ភាព​ប្រកួត​ប្រជែង និងធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើរឡើងនូវ​បរិយាកាស​វិនិយោគនៅកម្ពុជា។ តើការចុះបញ្ជី​អាជីវកម្មតាម​ថ្នាល​បច្ចេក​វិទ្យាព័ត៌មានអាចទាក់ទាញអ្នកវិយោគបាន​កម្រិតណា?