នៅក្នុងបរិបទកូវីដ១៩ តើការចរចាតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករគួររក្សានៅដដែលឬមានការប្រែប្រួល?

សំឡេង ១១:៣១
កម្មករ កម្មការនី (រូបភាពតំណាងទូទៅ)
កម្មករ កម្មការនី (រូបភាពតំណាងទូទៅ) © Internet

រដូវ​កាល​ចរចា​តម្លើង​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​របស់​កម្មករ និយោ​ជិត នៃវិស័យវាយនភណ្ឌកាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង បានមកដល់ហើយ ដោយនឹងចាប់ផ្តើមពីខែកក្កដាខាងមុខទៅ។ ក៏ប៉ុន្តែរដូវកាលចរចាប្រាក់ឈ្នួលនៅឆ្នាំនេះ ជួនគ្នានឹងរដូវកាលនៃវិបត្តិកូវីដ១៩ ជាហេតុនាំឲ្យមានការលើកឡើងថា តើការចរចា តម្លើងប្រាក់ឈ្នួល ដែលជាទម្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ អាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនឬត្រូវខកខាន ខណៈដែលភាគីកម្មករ និយោជិត និងភាគីនិយោជក សុទ្ធតែរងរបួសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារកូវីដ១៩ទាំងអស់គ្នា។