អ្នកភូមិខ្លះនៅភ្នំពេញកំពុងព្រួយបារម្ភទឹកលិចចូលផ្ទះ នារដូវភ្លៀងធ្លាក់មកដល់

សំឡេង ០៨:១៧
ទឹកជន់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ​ក្រោយ​ពី​មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ច្រើន​ម៉ោង​។
ទឹកជន់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ​ក្រោយ​ពី​មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ច្រើន​ម៉ោង​។ © RFI/ Siv Channa

មិនខុសពីឆ្នាំមុនៗទេ! នៅដើម​រដូវ​វស្សាឆ្នាំនេះ​តំបន់​មួយ​ចំនួន​នៅទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ត្រូវ​រង​ជំនន់​ទឹក​ភ្លៀងជាថ្មីទៀត។ កំណាត់​ផ្លូវ​តូច​ធំ​ជាច្រើនតែ​ងតែលិច​លង់​ក្រោម​ជំនន់​ទឹក​ភ្លៀង ខណៈ​ដែល​កន្លែង​ខ្លះ​ទៀត ទឹក​ភ្លៀង​លាយ​ឡំ​នឹង​ទឹក​លូស្អុយ បាន​ហូរ​ចូល​ផ្ទះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​។ បញ្ហានេះបានធ្វើ​ឲ្យ​ប្រជាជនក្រីក្រមួយចំនួន​ដែល​រស់​នៅ​ជិត​តំបន់​អភិវឌ្ឍ​កំពុង​ជួបផល​វិបាក​យ៉ាងខ្លាំង។