បទយកការណ៍

នាយកសាលាឆ្នើមទូទំាងប្រទេសលោកគ្រូ ប៉ិច ឈឿត អូសទាញសិស្សនៅជនបទឲ្យមករៀន

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

លោកគ្រូ ប៉ិច ឈឿត ជានាយកវិទ្យាល័យពេជ្រចិន្តា ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ជាប់ព្រំដែនថៃ ត្រូវបានក្រសួងអប់រំជ្រើសរើសជានាយកសាលាឆ្នើមទូទំាង ទទួលពាន់រង្វាន់លេខ១សម្តេចតេជោឆ្នាំ២០១៨-២០១៩។ មានកក្តាជាច្រើនសម្រាប់ការវាយតម្លៃជានាយកសាលាឆ្នើម។ ប៉ុន្តែស្នា ដៃលេចធ្លោរបស់លោកនាយកវ័យ៣៧ឆ្នាំ គឺគាត់បានជោគជ័យ ក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាបោះ បង់ការសិក្សារបស់សិស្សនៅក្នុងសហគមន៍ពី៤៨% មកនៅត្រឹម១ឬ២%ប៉ុណ្ណោះ។

រូបភាព៖ លោកគ្រូ ប៉ិច ឈឿត ទទួលពានរង្វាន់ពី លោក ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ
រូបភាព៖ លោកគ្រូ ប៉ិច ឈឿត ទទួលពានរង្វាន់ពី លោក ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ © សហការី