កូវីដ១៩៖ ទេសចរក្នុងស្រុកខ្លះភ្លេច​អនុវត្តវិធាន​អនាម័យ តាមការណែនាំរបស់ក្រសួង?

សំឡេង ១២:៣២
វិស័យទេសចរណ៍ (រូបភាពតំណាង)
វិស័យទេសចរណ៍ (រូបភាពតំណាង) © សហការី

រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​សប្តាហ៍​ចុង​ក្រោយ​នេះ អ្នក​ធ្វើ​ដំណើរ​ទេសចរណ៍​ក្នុង​ស្រុក​មាន​ការ​កើន​ឡើង​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​។ ការ​កើន​ឡើង​ទេសចរ​ក្នុង​ស្រុក​ជា​សញ្ញា​មួយ ដែល​ទទួល​បាន​ការ​ស្វាគមន៍​ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍។ ប៉ុន្តែ​ក៏មាន​ការ​ព្រួយបារម្ភ​ ខណៈទេសចរ​មួយ​ចំនួន​មិន​បាន​អនុវត្ត​វិធានការ​អនាម័យ​តាម​ការណែនាំ​របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល​។ យ៉ាងក៏​ដោយ​ចុះ​ក្រសួង​ទេសចរណ៍ បាន​ដាក់​ចេញ​វិធាន​សុវត្ថិភាព​ជា​ច្រើន​ ​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​កូវីដ​១៩​។