ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោកបណ្ឌិត គី សេរីវឌ្ឍន៍៖ កម្ពុជាស្ថិតក្នុង​លេខរៀងទី៣ ដែល​អាចទាក់ទាញ​វិនិយោគ ពី​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​ចង់​ពង្រីកសង្វាក់​ផលិតកម្ម​នៅ​ក្រៅប្រទេសចិន

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

កូវីដ១៩ បាន​ធ្វើឲ្យ​រោង​ចក្រ​ធំៗ​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន​ផ្តើម​និន្នាការ​ពង្រីក​សង្វាក់​ផលិតកម្ម​របស់​ខ្លួន​មក​តំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ក្នុងនាទី​ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ​របស់​យើង​នៅ​រាត្រី​នេះ លោក​បណ្ឌិត គី សេរីវឌ្ឍន៍ អ្នក​ជំនាញ​សេដ្ឋកិច្ច​នៃ​រាជ​បណ្ឌិត្យ​សភា​កម្ពុជា បាន​លើកឡើង​ពី​ចំណុច​មួយ​ចំនួន ដែល​កម្ពុជា​ត្រូវ​ធ្វើ ​ដើម្បី​ទាក់ទាញ​រោងចក្រ​ទាំង​នោះ​មក​កម្ពុជា ក្រោយ​ចប់កូវីដ​១៩​។ លោក បណ្ឌិត គី សេរីវឌ្ឍន៍ បញ្ជាក់​ថា បន្ទាប់ពី​វៀតណាម និង​ថៃ, កម្ពុជា​ស្ថិត​ក្នុង​លេខ​រៀង​ទី៣ ដែល​អាចទាក់​ទាញ​ការ​វិនិយោគ ពី​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​ចង់​ពង្រីក​សង្វាក់​ផលិតកម្ម​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេសចិន ក្រោយ​ចប់កូវីដ១៩។

លោក បណ្ឌិត គី សេរីវឌ្ឍន៍ ជាអ្នកស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ច។
លោក បណ្ឌិត គី សេរីវឌ្ឍន៍ ជាអ្នកស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ច។ @សហការី