អានតួអត្ថបទ
ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

ហេតុអ្វីកម្ពុជាមិនអាចរួចផុតពីចំណាត់ថ្នាក់ឃ្លាំមើលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជួញដូរមនុស្ស?

សំឡេង ០៩:៥៧
ការចុះបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សកាលពីពេលកន្លងទៅ (រូបភាពឯកសារ)
ការចុះបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សកាលពីពេលកន្លងទៅ (រូបភាពឯកសារ) @ការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស
ដោយ៖ អ៊ឹង ប៊ុនថន

របាយការណ៍​ប្រចាំឆ្នាំ​២០២០​ ស្តីពី​អំពើ​ជួញដូរ​មនុស្ស​ក្នុង​ពិភពលោកដែល​ចេញ​ផ្សាយ​កាលពីសប្តាហ៍មុន​ បង្ហាញ​កម្ពុជា នៅតែ​ស្ថិត​ក្នុង​បញ្ជីឃ្លាំមើល​ការ​ជួញដូរ​នៅឡើយ។ បើតាម​ក្រសួង​ការបរទេស​សហរដ្ឋ​អាមេរិក គឺ​កម្ពុជាមិនបាន​ចាត់​វិធានការដល់​កម្រិត​ស្តង់ដា​អប្បរមា​ក្នុងការ​កម្ចាត់​ការជួញ​ដូរ​មនុស្សនោះ​ទេ​ ពោល​កម្ពុជានៅតែស្ថិត​ក្នុង​ឋានៈ​ជាប្រទេស​មានការ​ខិតខំ​ប្រឹង​ប្រែងតិចតួច ឬTier 2 ​Watchlist។ ហេតុ​អ្វី​កម្ពុជា​មិនអាច​រួច​ផុត​ពីការ​ឃ្លាំ​មើល​របស់​សហរដ្ឋអាមេរិក​ក្នុង​ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស?

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ