កូវីដ១៩៖ ពលរដ្ឋក្រីក្រកំពុងបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋ

សំឡេង ០៧:៤៩
ប័ណ្ណសមធម៌របស់គ្រួសារក្រីក្រ
ប័ណ្ណសមធម៌របស់គ្រួសារក្រីក្រ © សហការី

ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​របស់​រដ្ឋ ​ដែល​ត្រូវ​បើក​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ក្រី​ក្រី ​ងាយ​រង​គ្រោះ​ដោយ​សារ​ជំងឺ​កូវីដ​១៩ ដែល​មាន​បណ្ណ​សមធម៌ ​បាន​ធ្លាក់​ដល់​ដៃ​ពល​រដ្ឋ​ប្រមាណ​៥៦​ម៉ឺន​គ្រួសារ​បណ្តើរៗ​ហើយ។ ​ក្នុង​ចំណោម​ពល​រដ្ឋ​ជាង​៣០០​គ្រួសារ ​នៅ​ឃុំ​ខ្ពប ​ស្រុក​ស្អាង ​ខេត្ត​កណ្តាល ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ត្រូវ​បើក​ប្រាក់ ​បាន​នាំ​គ្នា​ទៅ​បើក​ប្រាក់​ជំនួយ​នេះ ​សឹង​អស់​ហើយ។ ​អ្នក​ទទួល​បាន​ប្រាក់​អរ ​រីក​​រាយ​​។ ​ចំណែក​ពល​រដ្ឋ​មិន​ទទួល​បាន​ការ​ឧបត្ថម្ភ ​ប្រាកដ​ណាស់​គឺ​មិន​សប្បាយ​ចិត្ត។