លោក ប៉ិច ពិសី៖ មានតែការសិក្សាទេទើបអាចរំដោះខ្លួនចេញពីភាពក្រីក្របាន

សំឡេង ១២:៣១
លោក ប៉ិច ពិសី នាយកប្រតិបត្តិថ្មីនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា
លោក ប៉ិច ពិសី នាយកប្រតិបត្តិថ្មីនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា © សហការី

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរ​ជាតិ​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក​ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​លោក ប៉ិច ពិសី នាយក​ប្រតិបត្តិ​ថ្មី អង្គ​ការ​តម្លា​ភាព​កម្ពុជា​។ ជា​កូន​ចៅ​អ្នក​ស្រុក​ស្រី​សន្ធរ ខេត្ត​កំពង់ចាម លោក​ពិសី ឆ្លង​កាត់​ការ​សិក្សា​និង​ធ្វើ​ការ​នៅ​ប្រទេស​អង់​គ្លេស​មុន​ចូល​បំពេញ​ការងារ​នៅ​អង្គ​ការ​ប្រឆំាង​អំពើ​ពុក​រលួយ​។ រំដោះ​ខ្លួន​ចេញ​ពី​គ្រួសារ​ក្រីក្រ​បាន​ដូច​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ ដោយ​សារ​លោក​ឲ្យ​តម្លៃ​លើ​ការ​សិក្សា​។