ប្រឈមកូវីដ១៩ កុមារនិងអាណាព្យាបាលក្រីក្រថា ការផ្ដល់ជូនស្បៀងមួយពេល សម្រាលបន្ទុកបានមួយគ្រា

សំឡេង ០៥:៥២
កុមារកំពុងញ៉ាំអាហារ ដែលអង្គការផ្ទះបាយកុមារ បានផ្តល់ឲ្យ។
កុមារកំពុងញ៉ាំអាហារ ដែលអង្គការផ្ទះបាយកុមារ បានផ្តល់ឲ្យ។ © សហការី

ធ្លាប់​តែ​អ៊ូអរ​ប្រែ​ជា​ស្ងាត់ ​នោះ​គឺ​អង្គការ​ផ្ទះ​បាយ​កុមារ។ ​ស្ងាត់​ដោយ​សារ​កូវីដ​១៩ ​បង្ខំ​ឲ្យ​អង្គការ​ផ្ទះ​បាយ​កុមារ​ផ្អាក​ផ្ដល់​អាហារ​ជូន​កុមារ​ជា​បណ្ដោះ​អាសន្ន អស់​រយៈ​ពេល​​ជិត​៥​ខែ​មក​ហើយ​។ ​ប៉ុន្តែ​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ​ ជំនួស​ឲ្យ​ការ​ផ្ដល់​បាយ​នៅ​ក្នុង​បរិវេណ​អង្គការ​ផ្ទះ​បាយ​កុមារ បុគ្គលិក​នៃ​អង្គការ​នេះ​បាន​នាំ​គ្នា​ដឹក​ស្បៀង​ទៅ​ផ្ដល់​ឲ្យ​កុមារ​ដល់​កន្លែង​រស់​នៅ​របស់​ពួក​គេ​ផ្ទាល់។ នៅ​ក្នុង​ពេល​នៃ​វិបត្តិ​កូវីដ​១៩​នេះ ទាំង​កុមារ ​និង​អាណាព្យាបាល​និយាយ​ដូចគ្នា​ថា អាហារ​មួយ​ពេល​ពី​អង្គការ​ផ្ទះ​បាយ​កុមារ អាច​ជួយ​សម្រាល​បន្ទុក​គ្រួសារ​បាន​មួយ​គ្រា។