លោក រី វុទ្ធី ឈប់ធ្វើការដែលមានប្រាក់ខែ៣ពាន់ដុល្លារ មកចិញ្ចឹមកង្កែបយ៉ាងកាកកប

សំឡេង ០៧:៥០
លោក រី វុទ្ធី ដែលជាអ្នកប្រកបរបរចិញ្ចឹមកង្កែបបច្ចុប្បន្ន
លោក រី វុទ្ធី ដែលជាអ្នកប្រកបរបរចិញ្ចឹមកង្កែបបច្ចុប្បន្ន © សហការី

រៀន​ខាង​ព័ត៌មាន​វិទ្យា លោក រី វុទ្ធី បាន​ធ្វើ​ការ​នៅ​ប្រទេស​ថៃ​ជា​វិស្វករ​បច្ចេកទេស​មាន​ប្រាក់​ខែ​៣​ពាន់​ដុល្លារ​។ តែ​លោក​ឈប់​ធ្វើ​ការ​នោះ​ហើយ​មក​ចិញ្ចឹម​កង្កែប​វិញ ​យ៉ាង​កាក​កប រក​ចំណូល​ មិន​តិច​ជាង​ប្រាក់​ខែ​ធ្លាប់​ទទួល​នោះ​ឡើយ​។ ​កូវីដ១៩ ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​វិស័យ​ជា​ច្រើន​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ តែ​បែ​ជា​ផ្តល់​ឱកាស​ដល់​ការ​ចិញ្ចឹម​កង្កែប​វិញ ​ស្រប​ពេល​ដែល​កម្ពុជា ​កំពុង​លើក​កម្ពស់​វិស័យ​វិរីវប្បកម្ម​៕​