លោកអំ សំអាត៖របាយការណ៍របស់លីកាដូ និងអង្គការ៣ទៀត គឺធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវ គ្មានភាពចាំបាច់ត្រូវកែតម្រូវឡើយ

សំឡេង ១១:៥១
លោកអំ សំអាត ប្រធាន​បច្ចេកទេស​ឃ្លាំ​មើល​ការ​រំលោភ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​របស់​អង្គការ​លីកាដូ។ ​
លោកអំ សំអាត ប្រធាន​បច្ចេកទេស​ឃ្លាំ​មើល​ការ​រំលោភ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​របស់​អង្គការ​លីកាដូ។ ​ © សហការី

ការ​ចេញ​របាយការណ៍​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ខ្ចី​បុល​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ពី​សំណាក់​ពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ​របស់​អង្គការ​លីកាដូ​ និង​អង្គការ​ពាក់​ព័ន្ធ​៣​ផ្សេង​ទៀត​នៅតែ​ជា​បញ្ហា​ចម្រូងចម្រាស​ជាមួយ​នឹង​សមាគម​ធនាគារ​ និង​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅកម្ពុជា​។ សមាគម​ទាំងពីរ​នេះ​ បាន​សរសេរ​លិខិត​ស្នើ​ឱ្យ​អង្គការ​ទាំង​៤​កែ​តម្រូវ​របាយការណ៍​ចំនួន​៣​ដែល​ពួកគេ​ចាត់​ទុក​ថា​ ជា​របាយការណ៍​គ្មាន​លក្ខណៈ​វិទ្យាសាស្រ្ត​ និង​ ខ្វះតម្លាភាព​។ ប៉ុន្តែ​ លោក​អំ សំអាត នាយក​រង​ផ្នែក​ឃ្លាំ​មើល ​និង​ការពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​នៃ​អង្គការ​លីកាដូ​បាន​អះអាង​ថា ​របាយការណ៍​ទាំង​៣​នេះ​ គឺ​ធ្វើ​ឡើង​ត្រឹមត្រូវ​ និង​មាន​លក្ខណៈ​វិទ្យាសាស្រ្ត​។ ​ដូច្នេះ​ហើយ គ្មាន​ភាព​ចាំ​បាច់​ត្រូវ​កែ​តម្រូវ​នោះ​ឡើយ​។