លោក សុខ គីន៖ កម្មករសំណង់៩០%មិនអនុវត្តតាមវិធានសុខាភិបាល

សំឡេង ១០:២៦
លោក សុខ គីន ប្រធាន​សហព័ន្ធ​សហជីព​កម្មករ​សំណង់ ​និង​ព្រៃ​ឈើ​កម្ពុជា​
លោក សុខ គីន ប្រធាន​សហព័ន្ធ​សហជីព​កម្មករ​សំណង់ ​និង​ព្រៃ​ឈើ​កម្ពុជា​ FB: Sok Kin

ក្នុងអំឡុង​ជំងឺកូវីដ​១៩​នេះ​ កម្មករ​វិស័យសំណង់​កំពុង​តែមាន​បញ្ហា​ប្រឈម​ខ្ពស់​ពីការ​ឆ្លង​ជំងឺនេះ ខណៈកម្មករសំណង់៩០%​មិន​បាន​អនុវត្ត​តាម​វិធាន​សុខាភិបាល​នោះ​ឡើយ។ នេះបើតាម​លោក សុខ គីន​ប្រធាន​សហព័ន្ធ​សហជីព​កម្មករ​សំណង់ និង​ព្រៃ​ឈើ​កម្ពុជា។ នេះ​គឺ​ជា​បញ្ហាមួយ​ក្នុង​ចំណោម​ហានិភ័យ​ជា​ច្រើនទៀត​ដែល​សហជីពនេះបានស្នើ​ទៅ​ក្រសួងការងារ​សុំ​អន្តរាគមន៍​ជា​មួយនឹង​ការ​ផ្តល់​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ប្រចាំខែ​ដល់កម្មករ​សំណង់​ដែល​បាត់បង់​ការងារ។​