លោក សឹង សែនករុណា៖ ការរំលោភលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានឆ្នាំទី៤នេះ មានការកើនឡើងឡើងនៅខែឧសភានិងខែកក្កដា

សំឡេង ១១:៥៦
លោក សឹង សែនករុណា អ្នក​នាំ​ពាក្យ​សមាគម​អាដហុក
លោក សឹង សែនករុណា អ្នក​នាំ​ពាក្យ​សមាគម​អាដហុក © RFI

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៨ និង​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ខែ​កក្កដា​នេះ អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ចំនួន​៣​ស្ថាប័ន រួមមាន​សមាគម​ការពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​អាដហុក​ មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា និង​មជ្ឈមណ្ឌល​សាមគ្គីភាព​ បាន​ចេញ​របាយការណ៍​រួម​គ្នា​មួយ​ស្តី​ពី​ការ​ឃ្លាំ​មើល​លើ​សេរីភាព​ជា​មូលដ្ឋាន​ឆ្នាំ​ទី​៤ ដែល​មាន​កំរាស់​ជាង​១០០​ទំព័រ​។ លោក សឹង សែនករុណា អ្នក​នាំ​ពាក្យ​សមាគម​អាដហុក​ថ្លែង​ឲ្យ​ដឹង​ថា​របាយការណ៍​ឆ្នាំ​ទី​៤​នេះ​ បង្ហាញ​ពី​ការ​រំលោភ​បំពាន​លើ​សិទ្ធិ​សេរីភាព​ជា​មូលដ្ឋាន​នៅ​តែ​បន្ត​មាន​ ដូចជា​របាយការណ៍​មុនៗ​ដដែល​ ក៏​ប៉ុន្តែ​នៅ​ឆ្នាំ​ទី​៤​នេះ ​ត្រូវ​បាន​កត់​សម្គាល់​ថា​ការ​រំលោភ​លើ​សេរីភាព​ជា​មូលដ្ឋាន​បាន​កើន​ឡើង​អំឡុង​ខែ​ឧសភា​ និង​ខែ​កក្កដា​។