បទយកការណ៍

លោកគង់ សំអុន៖ អ្វីដែលយុវជនត្រូវធ្វើមុនគេគឺស្វែងរកចំណេះដាក់ខ្លួន

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​របស់​វិទ្យុ​យើង​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​លោក​មេធាវី គង់ សំអុន។ លោក​គង់ សំអុន កំព្រា​ឪពុក​តំាង​ពី​កុមារ​ភាព តែ​លោក​ឲ្យ​តម្លៃ​ខ្លាំង​លើ​ការ​សិក្សា ទើប​លោក​ខិត​ខំ​រៀន​សូត្រ​ទទួល​បាន សញ្ញា​បត្រ​បណ្ឌិត​ច្បាប់​ពី​ប្រទេស​ជប៉ុន​ និង​បាន​ក្លាយ​ជា​មេធាវី​ល្បី​ម្នាក់​នៅ​ភ្នំពេញ​។

លោក​មេធាវី គង់ សំអុន
លោក​មេធាវី គង់ សំអុន © FB